Ангилал

Ангилал

Сургалтын хэлбэр
Сургалтын хугацаа
Хичээллэх цаг
Сургалтын түвшин
Анги дүүргэлт
Сурах бичиг
Үнэмлэх, сертификат
Ажлын байранд зуучлах эсэх
Бартер хийх эсэх
Хямдралтай эсэх
Төлбөр, үйлчилгээний хөлс
Дүүрэг

Архив бичиг хэрэг, оффис менежер, хүний нөөц

Офисс менежер, Архив, Албан хэрэг хөтлөл

250,000 ₮

  • 21 хоног
  • Өдөр
  • Мэргэжлийн түвшний